Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa

Milí Rodičia,

oznamujeme Vám, že podávanie Žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy s výchovným jazykom maďarským v obci Boldog sa bude konať od 11.5.2020 – 15.05.2020. Na základe rozhodnutia vlády SR nemusíte predložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre detí a dorast. Tlačivo nájdete a stiahnete v sekcii “ Na stiahnutie“. Prosím Vás, aby Ste vyplnené a podpísané tlačivo obomi zákonnými zástupcami dieťaťa poslali skenované na mailovú adresu: eva.micova@centrum.sk, alebo poštou na adresu: MŠ – Óvoda, Boldog 76, 925 26 Boldog do 15.5.2020. V prípade otázok sa na mňa obráťte prostredníctvom emailovej adresy alebo na tel. číslo: 0911 889 734. Za pochopenie Vám ďakujeme.

Bc. Eva Mičová, poverená riaditeľka MŠ

Add your thoughts

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *