Kontaktné údaje

Adresa

Materská škola – Óvoda,
Boldog 76
Boldog 925 26, SK

Kontakt

02/ 45 915 010
0911/ 950 946
msboldog@gmail.com

Otváracia doba

Pondelok – Piatok
7.00 hod.  – 16.30 hod.

Zriaďovateľ

Obecný úrad Boldog 89, Boldog 925 26
Starosta obce:   Bc.Peter Múčka