2% z dane – 2024

Vážení priatelia,

s blížiacim sa termínom na podanie daňových priznaní by sme vás radi oslovili s prosbou. Ak sa chcete tešiť spoločne s našími detičkami, teraz máte možnošt zvážiť darovania 2% z vašich daní.

Vaša podpora nám umožňuje ďalej rozvíjať naše aktivity a napĺňať naše ciele. V prílohe nájdete všetky potrebné dokumenty na darovanie 2% z daní. Stačí ich vyplniť a odoslať na príslušnú adresu.

Vaša účasť je pre nás veľmi dôležitá a cenná. Ďakujeme za vašu podporu a dôveru.